AB 92

 • AB92

  AB92 i sin fulde længde
 • AB92 - engelsk udgave

  General conditions for the provision of works and supplies within building and engineering
 • AB92 - tysk udgave

  Allgemeine Bedingungen für Arbeiten und Lieferungen im Hoch-, Tief und Ingenieurbau
 • Afleveringsprotokol

 • Aftaleseddel ekskl. moms (El)

  Aftaleseddel eksklusiv moms og tillæg standardforbehold af januar 2007 for elarbejde
 • Aftaleseddel ekskl. moms (VVS)

 • Aftaleseddel inkl. moms (El)

 • Aftaleseddel inkl.moms (VVS)

 • Bygherregaranti i medfør af AB92

 • Entreprenørgaranti - 20 års mangelansvar

  I medfør af AB 92
 • Entreprenørgaranti - 5 års mangelansvar

  I medfør af AB 92
 • Entreprisekontrakt ekskl. moms

 • Entreprisekontrakt inkl. moms

 • Garanti for forudbetaling af leverancer

 • Nedskrivelse / Ophør af garanti

 • Ordrebekræftelse (El)

 • Ordrebekræftelse (VVS)

 • Ubetalt forfalden gæld til det offentlige

  Tro- og loveerklæring
 • Underentreprise-kontrakt

 • Underentreprise-kontrakt, engelsk

  Sub-contract, English version Download

TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.