Anne Mette Høiler

Anne Mette Høiler

Konsulent

amh@tekniq.dk

7741 1564

2949 4662

Sådan bliver du medlem

Bliv medlem

Du bliver medlem af TEKNIQ ved at udfylde og indsende en indmeldelsesblanket eller ved at henvende dig til Udviklingsafdelingen.

Har du spørgsmål, er du altid velkommen til at ringe til os og få en orientering om medlemskab og medlemsfordele. Hvis der er behov for et uddybende møde, kommer vi gerne på et besøg i din virksomhed.

Hvornår træder medlemskabet i kraft?

Så snart vi har modtaget din indmeldelsesblanket, hører du fra os, så du kan komme hurtigt i gang med dit medlemskab. Du vil modtage et login til TEKNIQs hjemmeside, og du kan med det samme trække på den rådgivning, du har behov for. 

Nye medlemmer tilbydes et besøg af en TEKNIQ-konsulent i virksomheden.

Nyuddannet og nyetableret

Er du nyuddannet installatør - og har indsendt en ansøgning om autorisation til Sikkerhedsstyrelsen (SIK) - kan du blive medlem af TEKNIQ med det samme. Vi rådgiver gerne om opstart af kvalitetssikring, ansættelse af svende/lærlinge og andre forhold, som du skal være opmærksom på som virksomhedsejer.

Nystartede og ikke tidligere medlemmer af TEKNIQ får nedsat grundkontingentet med 50 % og fritages for kredskontingent de første to år af medlemskabet.

Medlem af anden organisation?

Er du medlem af en anden arbejdsgiverorganisation og ønsker at blive medlem af TEKNIQ, skal du være opmærksom på de forskellige udmeldelsesfrister:

Er du medlem af en arbejdsgiverorganisation uden for DA, skal udmeldelse ske med et halvt års varsel til en 1. januar eller 1. juli.

Udmeldelse af en arbejdsgiverorganisation, der er medlem af DA, varsles skriftligt 6 måneder før og sker til et kvartals udgang.

Aftale med et forbund

Har din virksomhed underskrevet en tiltrædelsesaftale direkte med et forbund, ophører denne ved indmeldelse i TEKNIQ. Snarest efter at vi har modtaget din indmeldelse, arrangerer TEKNIQ et møde med forbundet i din virksomhed, hvor overgangen til TEKNIQs overenskomst på området aftales.

Generationsskifte og opkøb

Ved generationsskifte og opkøb ønsker virksomhedsejeren ofte samtidig en modernisering og nytænkning af virksomheden. Et medlemskab af TEKNIQ sikrer dig en innovativ og professionel tilgang til installationsbranchen.

Studerende

Er du i gang med en uddannelse som installatør, kan du kvit og frit benytte dig af vores tilbud om TEKNIQ Studiefordele.

Seniormedlemskab

Har du planer om at gå på pension eller stoppe med at drive virksomhed på grund af sygdom, kan du alligevel bibeholde din tilknytning til TEKNIQ. Som seniormedlem får du abonnement på et af TEKNIQs fagblade, Electra eller Dansk VVS, og mulighed for at deltage i kredsarrangementer. Du skal dog have været medlem af TEKNIQ i mindst 5 år og må ikke være tilknyttet en virksomhed med autorisation.

Udmeldelse

Udmeldelse af TEKNIQ uden samtidig indmeldelse i anden DA-medlemsorganisation skal foretages skriftlig og kan ske med et halvt års varsel til en 1. juli i et år. Overflytning til en anden DA-medlemsorganisation skal varsles skriftligt med 6 måneders varsel til et kvartals udgang.


Senest opdateret 04-01-2019

TEKNIQ er den eneste organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.