Anne Mette Høiler

Anne Mette Høiler

Konsulent

amh@tekniq.dk

7741 1564

Jens Thiel

Jens Thiel

Chefkonsulent

jth@tekniq.dk

7742 4247

 

Sådan bliver du medlem

Bliv medlem

Du bliver medlem af TEKNIQ Arbejdsgiverne ved at udfylde og indsende en indmeldelsesblanket eller ved at henvende dig til Medlems- og Ledelsessekretariatet.

Har du spørgsmål, er du altid velkommen til at ringe til os og få en orientering om medlemskab og medlemsfordele. Hvis der er behov for et uddybende møde, kommer vi gerne på et besøg i din virksomhed.

Hvornår træder medlemskabet i kraft?

Så snart vi har modtaget din indmeldelsesblanket, hører du fra os, så du kan komme hurtigt i gang med dit medlemskab. Du vil modtage et login til TEKNIQ Arbejdsgivernes hjemmeside, og du kan med det samme trække på den rådgivning, du har behov for. 

Nyuddannet installatør - og nyetablerede i øvrigt

Er du nyuddannet installatør - og har indsendt en ansøgning om autorisation til Sikkerhedsstyrelsen (SIK) - kan du blive medlem af TEKNIQ Arbejdsgiverne med det samme. Vi rådgiver gerne om opstart af kvalitetssikring, ansættelse af svende/lærlinge og andre forhold, som du skal være opmærksom på som virksomhedsejer.

Nystartede og ikke tidligere medlemmer af TEKNIQ Arbejdsgiverne får nedsat grundkontingentet med 50 % og fritages for lokalforeningskontingent de første to år af medlemskabet.

Medlem af anden organisation?

Er du medlem af en anden arbejdsgiverorganisation og ønsker at blive medlem af TEKNIQ Arbejdsgiverne, skal du være opmærksom på de forskellige udmeldelsesfrister:

Er du medlem af en arbejdsgiverorganisation uden for DA, skal udmeldelse ske med et halvt års varsel til en 1. januar eller 1. juli.

Udmeldelse af en arbejdsgiverorganisation, der er medlem af DA, varsles skriftligt 6 måneder før og sker til et kvartals udgang.

Aftale med et forbund

Har din virksomhed underskrevet en tiltrædelsesaftale direkte med et forbund, ophører denne ved indmeldelse i TEKNIQ Arbejdsgiverne. Snarest efter at vi har modtaget din indmeldelse, arrangerer TEKNIQ Arbejdsgiverne et møde med forbundet i din virksomhed, hvor overgangen til TEKNIQ Arbejdsgivernes overenskomst på området aftales.

Generationsskifte og opkøb

Ved generationsskifte og opkøb ønsker virksomhedsejeren ofte samtidig en modernisering og nytænkning af virksomheden. Et medlemskab af TEKNIQ Arbejdsgiverne sikrer dig en innovativ og professionel tilgang til installationsbranchen.

Studerende

Er du i gang med en uddannelse som for eksempel installatør eller produktionsteknolog, kan du kvit og frit benytte dig af vores tilbud om TEKNIQ Arbejdsgiverne Studiefordele.

Seniormedlemskab

Har du planer om at gå på pension eller stoppe med at drive virksomhed på grund af sygdom, kan du alligevel bibeholde din tilknytning til TEKNIQ Arbejdsgiverne. Som seniormedlem får du abonnement på et af TEKNIQ Arbejdsgivernes fagblade og mulighed for at deltage i lokalforeningens arrangementer. Du skal dog have været medlem af TEKNIQ Arbejdsgiverne i mindst 5 år og må ikke være tilknyttet en virksomhed med autorisation.

Udmeldelse

Udmeldelse af TEKNIQ Arbejdsgiverne uden samtidig indmeldelse i anden DA-medlemsorganisation skal foretages skriftlig og kan ske med et halvt års varsel til en 1. juli i et år. Overflytning til en anden DA-medlemsorganisation skal varsles skriftligt med 6 måneders varsel til et kvartals udgang.


Senest opdateret 15-12-2020

TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.