Ikke medlem?

Vil du høre mere om, hvorfor medlemskab af TEKNIQ Arbejdsgiverne er det bedste for dig og din virksomhed?

Anne Mette Høiler

Anne Mette Høiler

Konsulent

amh@tekniq.dk

7741 1564

2949 4662

Kontingent

Membership

Kontingent hos TEKNIQ Arbejdsgiverne består af et grundkontingent og et lønsumsbestemt kontingent (kun hvis du har ansatte). Derudover betales et lokalforeningskontingent.

Hvad koster medlemskab?

Et medlemskab hos TEKNIQ Arbejdsgiverne er særdeles konkurrencedygtigt i forhold til andre organisationer.
Vi laver gerne en økonomisk sammenligning af dit medlemskab hos os baseret på kontingent, garantiordning, forskelle i overenskomster (satser på fritvalgskonto, lønforhold, tillæg, varsler m.m), barsels- og øvrige fonde.

Der er som reglen tale om væsentlige besparelser.

Kontingent TEKNIQ Arbejdsgiverne

Installationsvirksomheder:
Grundkontingent 4.000 kr. årligt
Lønsumsbidrag 0,33 procent af den udbetalte lønsum til arbejdere og funktionærer.

TEKNIQ Garanti er inkluderet i kontingentet. 

Industri- og smedevirksomheder:
Grundkontingent 4.400 kr. årligt
Lønsumsbidrag 0,28 procent af den udbetalte lønsum til arbejdere og funktionærer.

Tillige med kontingentet opkræves bidrag til TEKNIQ Arbejdsgiverne Barsel på 0,17 procent af den udbetalte lønsum til arbejdere og funktionærer.

Kontingent lokalforening

Ifølge TEKNIQ Arbejdsgivernes vedtægter §7 er medlemmerne forpligtet til at være medlem af en lokalforening efter eget valg.

Det er muligt at skifte til en anden lokalforening ved udgangen af et kvartal.

Kontingent til lokalforeningen fastsættes på den årlige generalforsamling i lokalforeningerne. Oplysning om kontingentstørrelse fås i Foreningssekretariatet.

Reduceret grundkontingent for 1. års medlemskab

Det første år er grundkontingentet 2.000 kr. for installationsvirksomheder og for industrivirksomheder er det 2.200 kr.

Det gælder dog ikke i følgende tilfælde:

• Tidligere medlemsvirksomheder/ved ændring af CVR.nr.

• Overtagelse af medlemsvirksomhed 

• Opkøb af andre virksomheder

• Afdelinger/filialer under koncernstruktur

Reduceret lokalforeningskontingent de to første år

Nye medlemsvirksomheder fritages for lokalforeningskontingent de første to år af medlemskabet.

Personligt medlemskab af lokalforening

Det er muligt i alle lokalforeninger at tegne et personligt medlemskab. Hvis der eksempelvis er flere ejere i virksomheden, eller en afdelingsleder, for hvem det er relevant at deltage i lokalforeningens tilbud og aktiviteter, så kan vedkommende tegne et personligt medlemskab.

Ligeledes har afdelingsledere i filialer og afdelinger mulighed for at blive personligt medlem.

Seniormedlemskab

Et seniormedlemskab af TEKNIQ Arbejdsgiverne koster 200 kr. om året. Derudover opkræver enkelte lokalforeninger et mindre kontingent. Som seniormedlem beholder du dit abonnement på et af TEKNIQ Arbejdsgivernes fagblade, Electra, Dansk VVS eller Industri & Teknik.

Studerende

Er du i gang med en uddannelse som installatør eller en af de andre videregående uddannelser, kan du kvit og frit benytte dig af vores gratis tilbud om TEKNIQ Arbejdsgivernes studiefordele.


Senest opdateret 09-07-2019

TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.