Tjek på...

Tjek på

Få Tjek på erhvervsjuraen og Tjek på personalet. Et tilbud udover den rådgivning TEKNIQ altid stiller til rådighed for sine medlemmer.

TEKNIQ tilbyder to særlige rådgivningstilbud, nemlig tjek på juraen og tjek på personalet. Begge tilbud har til formål at styrke medlemsvirksomhedens egne kompetencer inden for de to områder.

Tjek på juraen

Ved Tjek på juraen kan medlemsvirksomheden få støtte i form af information, vejledning og rådgivning inden for en bred vifte af erhvervslovgivningen.

TEKNIQs erhvervsafdeling er specialister inden for entrepriseretten fx udbud, tilbudsgivning, AB 92, ABT 93,
AB F, AB 18, AB Forenklet; lige fra aftaleindgåelse over aflevering til forældelse.


Derudover kan medlemsvirksomheden få rådgivning og vejledning om en lang række traditionelle juridiske spørgsmål, som virksomheden møder i hverdagen, såsom aftaleretlige, køberetlige, forsikringsmæssige og mange flere spørgsmål.

Der kan opkræves et gebyr for Tjek på juraen. 

Tjek på personalet

Ved Tjek på personalet får virksomheden nyttige oplysninger om:

 • Hvilke overenskomster er gældende i virksomheden?
 • Ansættelse af nye medarbejdere.
 • Tjekliste ved ansættelse af nye medarbejdere.
 • Løn.
 • Akkord.
 • Rejse- og udearbejde.
 • Pension.
 • Sygdom.
 • Graviditet og barsel.
 • Søgnehelligdage, feriefridage, andre fridage og fritvalgsordning.
 • Arbejdstid.
 • Afskedigelse.
 • G-dage.
 • Tillidsmand – tillidsrepræsentant.
 • Sikkerhedsrepræsentant.
Tjek på personalet er gratis for TEKNIQs medlemmer.


Senest opdateret 18-09-2018

Jan Eske Schmidt

Jan Eske Schmidt

Underdirektør

jes@tekniq.dk

7741 1560
2613 0828

Thorkild Bang

Thorkild Bang

Underdirektør

tba@tekniq.dk

7742 4219

TEKNIQ er den eneste organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.