Præcisering af reglerne om CE-mærkning

Forskellige certificeringsorganer og myndigheder tolker reglerne om CE-mærkning forskelligt. Derfor har TEKNIQ Arbejdsgiverne taget initiativ til netværk, som arbejder på at ensarte regler og opfattelsen heraf. Læs mere her.

(Klik for at folde ud)

EU understreger, at Danmark sagtens kan droppe det nuværende krav om certificering af personer, der beregner og tegner CE-mærket bygningsstål.

Reglen er lige nu, at når virksomheden produktionsforbereder bærende bygningsstål, der skal CE-mærkes, så skal personen, der beregner, certificeres af et certificeringsorgan, ligesom eksterne rådgivere også skal certificeres.

Men sådan kommer det formentligt ikke til at være i fremtiden. EU har nemlig i et brev til den danske ekspertgruppe om CE-mærkning af bygningsstål understreget, at der ikke er krav om certificering af rådgiverorganet. Lige nu er en arbejdsgruppe, som Arbejdsgiverne har taget initiativet til, ved at finde en metode til at opnå en ensartet løsning og implementering af EU’s brev.

Ifølge den byggevareforordning, der trådte i kraft 1. juli 2013, skal alle byggevarer CE-mærkes fysisk - enten på produkt, mærkeseddel, emballage eller lignende. Samtidigt skal produktets bæredygtighed deklareres.

I 2014 trådte ligeledes loven om at stål- og aluminiumskomponenter, den såkaldte EN 1090, i kræft. Forskellen er at for at lave bærende konstruktioner skal virksomheden være certificeret.

Dansk Standard har følgende definition på, hvad der er omfattet af byggevareforordningen: delen skal være markedsført og skal indgå som bærende element i et bygværk.

Det betyder altså, at:

  • Rørbærere og andre beslag, der bl.a. bærer maskiner, ikke er omfattet.
  • Stål til maskinfundamenter ikke er omfattet - de hører ind under maskindirektivet.
  • Hvis maskinfundamentet er en del af bygningens fundament, kan der dog være nogle afgrænsningsproblemer.

Mange komponenter, der fremstilles af stål eller aluminium, kan/skal i dag designes efter Eurocodes, og det betyder for de flestes vedkommende, at der stilles krav om udførelse efter udførelsesstandarden EN 1090-2+A1:2011 eller 1090-3:2008 for aluminiums vedkommende.


Senest opdateret 14-01-2020

edward-lorentzen

Edward Lorentzen

Industrikonsulent

2149 2048

elo@tekniq.dk

TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.