Garantiordninger

Efter fusion mellem TEKNIQ og Arbejdsgiverne er det besluttet, at alle medlemsvirksomheder pr. 1/1-2020 er omfattet af garantiordningen TEKNIQ Garanti, når de arbejder for private, sådan som det for tidligere TEKNIQ-medlemmer hele tiden har været tilfældet.

Frem til årsskiftet 19/20 er tidligere Arbejdsgiverne-medlemmer omfattet af Håndværkergaranti.

Om Håndværkergaranti

Håndværkergaranti sikrer, at en privat kunde, der indbringer en sag for Håndværkets Ankenævn og får medhold, får rettet det fejlbehæftede arbejde.

Håndværkets Ankenævn er sammensat af repræsentanter for både forbrugere og virksomheder. En dommer er upartisk formand for nævnet. 

Håndværkergaranti dækker arbejde for op til 150.000 kroner inklusiv moms og dækker, selvom virksomheden, der skulle have udført arbejdet, er ophørt. Får kunden medhold i sin sag hos Håndværkets Ankenævn, udføres arbejdet af en anden virksomhed under ordningen.

Læs mere på www.håndværkergaranti.dk 

Klik her for at læse om TEKNIQ Garanti.


Senest opdateret 28-08-2019

TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.