Svejseværksteder

svejse-vaerksted-svejser

Virksomheder, der fremstiller komponenter af stål, herunder bygningsstål, har fået nye krav til udførelsen af stålkonstruktioner.

Simple konstruktioner har fået simple krav. Der bliver dog stillet større krav til konstruktioner, hvor der kan være følgevirkninger ved nedbrud. Her kræves der en større grad af planlægning og styring af blandt andet svejsearbejdet.

Her er en artikel, som fortælles om sammenhængen mellem lovgivningen og de særlige krav til svejseværksteder. Det er en god idé at læse denne artikel, inden du går videre med nedenstående brancheløsninger:

Kvalitetsstyring af svejsearbejde

Inden for kvalitetsstyring af svejsearbejde findes kvalitetsstyringsstandardserien DS/EN ISO 3834. Den skal virksomheden anvende i den udstrækning, som kontraktlige forhold eller myndighedskrav stillert.

Vi har to brancheløsninger for kvalitetsstyring i svejseværksteder efter DS/EN ISO 3834.

De brancheløsninger, vi tilbyder, er forhåndsgodkendte kvalitetsstyringssystemer, der har de begrænsninger, der er beskrevet i nedenstående betingelser. Du skal gennemgå betingelserne, inden du bestiller en model pr. e-mail.

Fortæl din kunde om de nye regler

TEKNIQ Arbejdsgiverne er gennem de sidste år blevet præsenteret for rigtig mange opgavebeskrivelser for tilbudsgivning. Og kun meget få lever op til lovens krav.

Som fremstiller af bygningsstål skal du leve op til kravene, ellers risikerer du store omkostninger til efterarbejde - i værste fald kan det koste virksomheden livet.

Vi har udarbejdet et udkast til en tekst, du kan sende til kunden/rådgiveren, så de bliver opmærksomme på loven og bedre kan forstå, hvorfor du skal have mere for dit arbejde:


Senest opdateret 26-08-2019

Beregningsværktøj

Når du skal udregne af den samlede kostpris for bygnings- og konstruktionsstål, som du har brugt ved større opgaver, kan regnearket herunder være dig en hjælp.

Download også brugervejledningen, der hjælper dig godt på vej.

Download:

Beregningsværktøj (Excel)

Brugervejledning (pdf)

TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.