Kvoter på import af stålprodukter fra lande uden for EU

EU indfører beskyttelsestold (safeguard) på import af visse stålprodukter. Ikrafttrædelsesdato den 2. februar 2019 med udløb den 30. juni 2021. Kvoter er opstillet for specifikke lande og kvoter for ’andre lande’.

Kvoten for ’alle andre lande’ er inddelt i kvartaler, og såfremt kvoten ikke opbruges, overgår den overskydende kvotemængde til næste kvartal.

Figur: Indretning af kvoteordningen for et givent år:

indretning kvoteordning

Kvoterne for specifikke lande er tildelt på årsbasis, og som det ses i figuren, så kan et specifikt tredjeland, som måtte have opbrugt sin kvote, få del i kvoten tildelt ’alle andre lande’ – dette kan dog først ske i sidste kvartal i hvert af de 3 år, hvor safeguarden gælder.

Det gælder for begge kvoteordninger, at såfremt kvoterne er opbrugte, så pålægges ekstra beskyttelsestold på 25 %.

I henhold til WTO-regler, skal tiltagene liberaliseres, hvilket betyder, at kvotemængderne øges med 5% hvert år. Siden 17. juli 2018, har der været indført en midlertidig safeguard. Perioden for denne tæller med, hvormed den første liberalisering af ovenstående kvoter sker den 17. juli 2019.

Kilde: Erhvervsstyrelsen

Du skal ikke søge om tilladelse til at importere under kvoterne

Du kan frit importere under kvoterne uden at skulle have en tilladelse fra myndighederne. Dog skal du være opmærksom på, at der stadig for visse jern- og stålprodukter er krav om en importlicens. TEKNIQ Arbejdsgiverne vil følge udviklingen i kvoterne og opstille en let læselig oversigt her på siden sammen med de gængse regler om importlicens.

 

Importlicenser (opdateret februar 2019)

Mange jern-, stål- og aluminiumsprodukter fra lande uden for EU er underlagt importbegrænsninger eller overvågning.

Det betyder, at importen til DK/EU af disse typer produkter først kan ske, når importøren har modtaget en importlicens fra Erhvervsstyrelsen. Importeres aluminiums-, jern- eller stålprodukter fra Storbritannien, så vær opmærksom på, at det efter Brexit kan blive nødvendigt at indhente en importlicens derfra også – alt efter udfaldet af Brexit


Senest opdateret 25-11-2019

Kontakt TEKNIQ

Har du spørgsmål vedr. ansøgning, kan du kontakte Energistyrelsen

TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.