Hvis du selv leverer materialerne

AFløberkloakinstallation

Du må gerne selv levere materialer til et byggearbejde. Hvis du selv leverer materialer, er du ansvarlig for at levere materialer i rette tid, så forsinkelser undgås.

Du skal også selv modtage og kontrollere, at det er de rigtige materialer der leveres, og at disse ikke har nogen mangler.

Hvis installatøren opdager fejl eller mangler ved modtagelsen af materialer eller under arbejdets gang, skal han gøre dig opmærksom på det. Du skal herefter selv løse problemet med din leverandør.

Installatøren er ansvarlig for at monteringen er faglig korrekt. Installatøren må ikke montere materialer, der ikke er egnede til formålet, eller som ikke lovligt må anvendes.

Installatøren er naturligvis ansvarlig for de materialer, installatøren leverer.


Senest opdateret 02-03-2015

Stig Høding

Stig Høding

Advokat

7741 1572

Preben Meinecke-Søes

Preben Meinecke-Søes

Advokat(L)
og mediator

7741 1567

TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.