Økonomi og analyse

Økonomi og analyse varetager TEKNIQ Arbejdsgivernes analyseaktiviteter.

Økonomi og analyse:

  • Sikrer branchens indflydelse på politik af betydning for branchens rammevilkår
  • Udarbejder analyser og statistik om branchens rammevilkår, udvikling m.v. fx markedsstatistik, arbejdskraftundersøgelser samt medlemsundersøgelser af aktuelle forhold i branchen
  • Varetager sekretariatsfunktionen for branchens 5 regionale TEKNIQ-råd, der har til opgave at fremme branchens interessevaretagelse og synlighed i pressen regionalt og lokalt.


Senest opdateret 08-04-2020

TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.