Politisk koordinering + analyse

Politisk koordinering + analyses varetager TEKNIQ Arbejdsgivernes analyseaktiviteter.

Politisk koordinering + analyse:
  • Sikrer branchens indflydelse på politik af betydning for branchens rammevilkår
  • Udarbejder analyser og statistik om branchens rammevilkår, udvikling m.v. fx markedsstatistik, arbejdskraftundersøgelser samt medlemsundersøgelser af aktuelle forhold i branchen
  • Varetager sekretariatsfunktionen for branchens 5 regionale TEKNIQ-råd, der har til opgave at fremme branchens interessevaretagelse og synlighed i pressen regionalt og lokalt.


Senest opdateret 27-06-2019

TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.