Uddannelse + Rekruttering

Uddannelse + Rekrutterings hovedopgave er at varetage TEKNIQ Arbejdsgivernes interesser på det uddannelses- og arbejdsmarkedspolitiske område, ligesom afdelingen varetager TEKNIQ Arbejdsgivernes analyseaktiviteter.

Uddannelse + Rekruttering:

  • Sikrer branchens indflydelse på det uddannelsespolitiske og arbejdsmarkedspolitiske område
  • Sikrer branchens indflydelse på politik af betydning for branchens rammevilkår
  • Udvikler elektriker- og vvs-energiuddannelsen samt branchens efteruddannelsestilbud så de er up-to-date og matcher virksomhedernes behov for kompetencer
  • Udpeger og servicerer branchens medlemmer af de lokale uddannelsesudvalg på erhvervsskolerne og skuemestre/censorer
  • Udvikler el- og vvs-installatør- samt energiteknologuddannelsen så de matcher virksomhedernes behov for kompetencer, samt fremmer nye uddannelser/efteruddannelsestilbud på erhvervsakademiniveau
  • Udarbejder analyser og statistik om branchens rammevilkår, udvikling m.v. fx markedsstatistik, arbejdskraftundersøgelser samt medlemsundersøgelser af aktuelle forhold i branchen
  • Varetager sekretariatsfunktionen for branchens 5 regionale TEKNIQ-råd, der har til opgave at fremme branchens interessevaretagelse og synlighed i pressen regionalt og lokalt.


Senest opdateret 27-06-2019

TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.