Medlems- og Ledelsessekretariatet

Medlems- og Ledelsessekretariatet varetager administrations- og udviklingsopgaver i forhold til TEKNIQ Arbejdsgivernes lokalforeninger og regionale råd, medlemsservice, lederuddannelser og -netværk, samt betjening af direktion og bestyrelse.

Medlems- og Ledelsessekretariatets opgaver er følgende:

  • Sikre en effektiv og professionel betjening af TEKNIQ Arbejdsgivernes direktion og bestyrelse
  • Varetage kontakten til, og være bindeled mellem TEKNIQ Arbejdsgivernes sekretariat og den decentrale del af organisationen, herunder lokalforeninger samt regionale råd
  • Sparring med lokalformænd og -bestyrelser, f.eks. om gennemførelse af lokale udviklingsaktiviteter, strukturændringer, medlemsarrangementer, mv.
  • Planlægge og gennemføre større regionale og landsdækkende møder og arrangementer, bl.a. temamøder, lokalformands-/bestyrelsesmøder, Årsdag, mv. 
  • Bidrage til at øge tilgangen af nye medlemmer gennem akkvisition, samt fastholdelse af eksisterende medlemmer   
  • Styrke relationen til medlemsvirksomheder, bl.a. gennem Toplederforum, samt drift og udvikling af TEKNIQ Arbejdsgivernes LederNetværk
  • Drive og udvikle TEKNIQ Arbejdsgivernes lederuddannelser, herunder sikre at format og indhold i uddannelserne er up to date, og tilpasset medlemsvirksomhedernes behov
  • Etablere effektive processer indenfor HR-området og levere HR-service på tværs af afdelingerne i sekretariatet, bl.a. i forbindelse med rekruttering, kompetenceudvikling, mv. 
  • Udrulning af organisationens medlemssystem samt effektivisering og digitalisering af arbejdsprocesser og opgaver indenfor afdelingens ansvarsområde


Senest opdateret 02-11-2020

TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.