Lav den rigtige løn

Lær hvordan samspillet mellem overenskomst, love og lønsystemer ser ud, og hvordan du laver den korrekte lønseddel.

Vi tager udgangspunkt i det komplicerede regelsæt, og du bliver fortrolig med, hvordan du bedst styrer lønhåndteringen i praksis, så du effektivt omsætter regler til færdig løn. Fordi alt andet koster både tid og medarbejdertilfredshed. 

Vi gennemgår de forskellige dele af lønsedlen og kommer i dybden med alt fra overtidsbetaling, pension, overenskomstmæssige tillæg og særlige godtgørelser. Ligeledes gennemgår vi korrekt administration af ferie og feriedage - med optjening, feriens placering og udbetaling af løn under ferie og feriepenge samt fritvalgsopsparing. Endelig giver kurset dig en indsigt i sygedagpengeloven og de overenskomstmæssige regler for sygeløn samt sikrer, at den nødvendige viden om reglerne for barselsorlov og refusion er på plads.

Hvem bør deltage?

Mestre og medarbejdere, der varetager opgaver inden for virksomhedens lønadministration.

Kursusindhold

Dag 1:
  • Lønadministration – første del
  • Feriepenge, SH-betaling og fritvalgsopsparing
  • Diverse tillæg
  • Pension
Dag 2:
  • Lønadministration – anden del
  • Sygeløn, betaling under barsel og refusion
  • Elever og lærlinge
  • G-dage
  • Særlige godtgørelser

Form

Vi veksler mellem korte oplæg, konkrete opgaver og drøftelser på praktisk lønadministration. Vi kommer igennem alt, hvad du skal kunne trin for trin, og inddrager holdets egne problemstillinger og udfordringer.

Der er lagt ca. 1 måned ind mellem de 2 kursusdage, da dette bidrager til at øge den enkelte deltagers samlede udbytte af kurset.

Tilskud

Der ydes tilskud fra HK Kompetencefonden til dette kursus. Se mere her.

Kalender

Der er pt. ingen arrangementer i kalenderen.

Kontakt TEKNIQ

Har du spørgsmål? Kontakt os!

TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.