Personaleforhold - overenskomster og love (el)

Kom hele vejen rundt om personaleforholdene, herunder overenskomster og love for beskæftigelse af svende, lærlinge/elever samt funktionærer.

På dette todags kursus gennemgår vi alle relevante personaleforhold, så du lærer at mestre de mange forhold, der sætter rammerne for virksomhedens medarbejdere – fra tillidsrepræsentanter over funktionærer til lærlinge.

Dette er kurset, der klæder dig på til at løfte ansvaret for din virksomheds samlede personaleadministration.

Hvem bør deltage?

Mestre, overmontører, ledende medarbejdere og medarbejdere beskæftiget med lønadministration.

Kursusindhold

Dag 1:
Elektrikeroverenskomsten

  • Arbejdstid, fleksibel arbejdstid
  • Funktionærlignende ansættelsesforhold
  • Fastsættelse af timeløn
  • Tillidsrepræsentanter
  • Nye lønsystemer

Dag 2:

  • Ferie, SH og fritvalg
  • Elever og lærlinge
  • Sygeløn og -dagpenge
  • Barselsregler
  • Funktionærbestemmelser

Form

Kurset veksler mellem gennemgang af de lovmæssige bestemmelser, praktiske problemstillinger og drøftelser med udgangspunkt i deltagernes egne erfaringer.

Kalender

29-10-2020
AFLYST - Personaleforhold - Overenskomster og love (el) Vest - 29. okt. +26. nov.
Kontakt TEKNIQ

Har du spørgsmål? Kontakt os!

TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.