Verifikation - eftersyn, afprøvning og rapportering

Verifikation

Lovgivningen er blevet ændret, så stærkstrømsloven afløses af elsikkerhedsloven, nye og flere bekendtgørelser samt en række DS/HD standarder

Dette kursus henvender sig til alle der har indgående kendskab til stærkstrømsbekendtgørelsen og skal have præsenteret hvad ændringerne med de nye regler stiller af krav til planlægning, projektering, udførelse og dokumentation.

Hvem bør deltage?

Kurset henvender sig til ledere og medarbejdere, som ønsker at få øget kendskab til de nye stærkstrømsregler krav til installationer og hvordan afvigelser håndteres. Deltagerne bør have godt kendskab til de eksisterende regler for elektriske installationer.

Kursusindhold

  • En gennemgang af elsikkerhedsloven, bekendtgørelserne og standardserien DS/HD 60364
  • En gennemgang af de krævede eftersyn og afprøvninger ud fra de nye regler
  • Arbejde på eller nærved elektriske installationer DS/EN 50110
  • Rapportering
  • Indberetning af elektriske installationer på virk.dk

Form

Kurset kombinerer gennemgang af regler med drøftelser af konkrete eksempler ud fra deltagernes egne erfaringer.

Kalender

Der er pt. ingen arrangementer i kalenderen.

Kontakt TEKNIQ

Har du spørgsmål? Kontakt os!

fni@tekniq.dk

4343 6000

TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.