AB Forenklet

Når entreprenør og bygherre indgår aftaler, kan de vælge at tage udgangspunkt i AB Forenklet. Men hvad går reglerne ud på? Og hvad skal du som installatør være særlig opmærksom på?

På dette en dages kursus får du en grundig gennemgang af bestemmelserne i AB Forenklet.

Det er ikke afgørende, om du er ny, uerfaren eller blot skal have ajourført din viden. Kurset varer én dag og består i en grundig gennemgang af reglerne på det entrepriseretslige område, hvor der er aftalt AB Forenklet.

Hvem bør deltage?

Mestre og ledende medarbejdere, der indgår entrepriseaftaler og leder udførelsen i mindre og/eller enklere entrepriser eller i enkeltstående fagentrepriser.

Kursusindhold

  • Entrepriseaftalen / entrepriseformer
  • Sikkerhedsstillelse
  • Tidsplaner / ændringer i tidsplanen
  • Projektering / projektgennemgang / opstartsmøde
  • Ændringer i arbejdet / ekstra arbejde (mer- og mindrearbejde)
  • Betaling
  • Forsinkelse og tidsfristforlængelse
  • Aflevering samt mangler
  • Ophævelse / tvisteløsning

Form

På kurset veksles mellem korte indlæg og drøftelser. Der tages udgangspunkt i deltagernes egne erfaringer med mindre/enklere entrepriseopgaver.

Kalender

14-10-2021
AB Forenklet - Online kursus i 2 moduler
Kontakt TEKNIQ

Har du spørgsmål? Kontakt os!

TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.