Netværk om udfordringer i entrepriser

I netværket møder du andre meget erfarne aktører (mestre eller ledende medarbejdere), som behandler og arbejder med aktuelle temaer og faglige problemstillinger.

Netværkslederne vil stå for en del af indholdet på netværket. Derudover vil der være indlæg både fra netværksdeltagere og eksterne indlægsholdere. Du har som medlem stor mulighed for at påvirke indholdet af indlæggene via valg af temaer og indlægsholdere.

Eksempler på emner, der kan drøftes i netværket:

  • Hvad skal man være opmærksom på i forbindelse med AB 18 – entrepriser i forhold til ”funktionsudbud”, entrepriseprojektering og anvendelse af ”metoder og materialer, der ikke er gennemprøvede”,
  • Hvad skal man være opmærksom på i forbindelse med indgåelse af entrepriseaftaler i relation til ”arbejdsplaner, behandlingsplaner, indkøb af materiale / leje af materie og projektstyring,
  • Hvad skal man være opmærksom på i forbindelse med digitalt byggeri i forhold til kollisionstest, førgennemgang og performancetest,
  • Hvad skal man være opmærksom på i forbindelse med AB 18 – entreprisekontrakter i relation til ”tid”, ”kvalitet” mv.

Tentative møderækker

1.møde:

Hvad skal man være opmærksom på i forbindelse med AB 18 – entrepriser i forhold til ”funktionsudbud”, entrepriseprojektering og anvendelse af ”metoder og materialer, der ikke er gennemprøvede”.

2.møde:

Hvad skal man være opmærksom på i forbindelse med indgåelse af entrepriseaftaler i relation til ”arbejdsplaner, behandlingsplaner, indkøb af materiale / leje af materie og projektstyring.

Varighed: Kl. 9.00 – 12.00.

Mødet afsluttes med efterfølgende frokost.

Netværksledere

  • Fra TEKNIQ ARBEJDSGIVERNE (erhvervsafdelingen)
  • Eksterne

Temaerne på møderne bestemmes af medlemmer og Netværkslederne fra møde til møde.

Formål:

Netværkets formål er at skabe et forum, hvor man på et praktisk niveau kan drøfte aktuelle temaer, problemstillinger og lignende indenfor entrepriseret og byggeri, udveksle erfaringer, udvikle ny viden.

Målgruppe:

Netværket optager mestre og ledende medarbejdere, der arbejder med entrepriseretlige forhold i praksis.

Der er mulighed for at blive optaget i netværket, når der er ledige pladser enten fra starten af året eller i løbet af året.

Pladserne i netværket er personlige, hvorved deltagerne vil få optimalt udbytte af de relationer, der opbygges.

Kalender

Der er pt. ingen arrangementer i kalenderen.

Pris

MEDLEMSPRIS: KR. 4.500,-
Pris for ikke-medlemmer (+ 40%) kr. 6.300,-

Priserne er ekskl. moms og inkl. forplejning og undervisningsmaterialer.

Kontakt TEKNIQ

Har du spørgsmål? Kontakt os!

TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.