Modul 1: Om Persondataforordningen

Baggrund og formål med Persondataforordningen (GDPR)

Den 25. maj 2018 træder EUs nye regler om håndtering af persondata i kraft. Formålet med reglerne er at skabe en bedre sikkerhed for os alle, når andre registrerer og behandler vores personlige data.

Reglerne gælder i hele Europa og betyder, at alle EU-lande får samme regler for håndtering af persondata.

På EU-sprog hedder regelsættet General Data Protection Regulation og forkortes GDPR. Når du i dette webinar ser eller hører forkortelsen GDPR henviser den altså til de nye, fælles-europæiske regler for håndtering af persondata.

De nuværende regler, som er fastlagt i Persondataloven, der har været gældende i de seneste 20 år, gælder stadig, men det nye er, at GDPR bl.a. strammer kravene til ansvarlighed i behandlingen af persondata.

Desuden skærpes sanktionerne overfor virksomheder og andre dataansvarlige som bryder reglerne. Datatilsynet, som er myndighed på området, og som skal sikre, at reglerne i GDPR efterleves i Danmark, får benyndigelse til at udstede bøder for overtrædelse af reglerne på op til 20 mio. Euro eller 4% af virksomhedens globale omsætning.

De vigtigste læringspunkter i modul 1

  • Persondataforordningen (GDPR) er et sæt nye EU-regler for behandling af persondata
  • GDPR betyder ens regler for behandling af persondata i hele EU
  • GDPR træder i kraft den 25. maj 2018
  • GDPR skærper kravene til den dataansvarlige, dvs. alle virksomheder, offentlige myndigheder, organisationer, institutioner, mv., der registrerer, opbevarer, behandler og videregiver data med oplysninger om personer
  • Overtrædelse af reglerne kan straffes med bøde på op til 20 mio. Euro eller 4% af virksomhedens samlede omsætning

TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.