Modul 3: Medarbejder- og andre persondata

1. Typer af medarbejderdata

Medarbejderdata er personlige data om virksomhedens medarbejdere, herunder også indlejede medarbejdere, leverandører, samarbejdspartnere, mv., som virksomheden behandler til forskellige formål.

Det er typisk oplysninger som cpr.-nummer, bank- og skatteoplysninger, uddannelse, straffeattest, fagforeningsforhold, ægtefælle, børn, etc. 

2. Formål med registreringen

Behandling af medarbejderdata skal have et specifikt og legitimt formål. Dvs. at data er nødvendige, f.eks. for at virksomheden kan opfylde sine forpligtelser overfor medarbejderen, overholde gældende overenskomster og lovgivning, foretage indberetning til SKAT, Danmarks Statistik, Pensionsselskaber, etc.

3. Grundlag for registreringen 

Grundlaget for registreringen er det lov- og aftalegrundlag, som giver virksomheden ret til at foretage registreringen af medarbejdernes personlige data. Det vil typisk være forhold i ansættelseskontrakt, overenskomst, samt gældende lovgivning på området, f.eks. skattelovgivning, ferieloven, mv.  

4. Videregivelser af medarbejderdata

Virksomheden er ansvarlig for at de aktører, som den videregiver medarbejderes persondata til, behandler data korrekt efter reglerne i Persondataforordningen. Hvis data videregives til private aktører, f.eks. lønbureauer, revisorer, advokater, IT-virksomheder, der leverer den software, som virksomheden bruger til at behandle data med, eller som "hoster" virksomhedens data, mv., skal virksomheden indgå en databehandleraftale med disse aktører. Større lønbureauer, softwarevirksomheder, IT-virksomheder, der tilbyder data-hosting har ofte udarbejdet databehandleraftaler til deres kunder, som du kan rekvirere. Alternativt kan du bruge den skabelon som TEKNIQ har udarbejdet. I modul 9 lærer du, hvordan den bruges.

 

De vigtigste læringspunkter i modul 3

  • Registrering af persondata om medarbejdere, skal altid have et specifikt og lovligt formål. 
  • Registreringen skal være forankret i et lov- eller aftalemæssigt grundlag
  • De fleste persondata om medarbejdere videregives
  • Virksomheden har initiativpligten til at indgå databehandleraftaler med private aktører, som den videregiver medarbejderdata til, og/eller som behandler medarbejderdata på virksomhedens vegne

TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.