Modul 4: Kundedata

1. Typer af kundedata

De persondata om kunder, som virksomhederne typisk indsamler og behandler er f.eks. oplysninger som navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse, kreditoplysninger, familiemæssige forhold, etc. Herudover indsamler virksomheden typisk information om kundernes adfærd på nettet, f.eks. gennem "cookies" på hjemmesiden.    

Alle typer af data, som virksomheden indsamler om kunderne - uanset om informationen er i fysisk eller elektronisk form - skal fremgå af virksomhedens fortegnelse over behandlingsaktivitet.  

2. Formål med registreringen

Behandling af kundedata skal have et specifikt og legitimt formål. Dvs. at data er nødvendige, f.eks. for at virksomheden kan opfylde sine forpligtelser overfor kunden i henhold til indgåede aftaler, tilbud, etc.  

3. Grundlag for registreringen 

Grundlaget for registreringen er det lov- og aftalegrundlag, som giver virksomheden ret til at foretage registreringen af kunders personlige data. Det vil typisk være aftalen med kunden, f.eks. en kontrakt eller et tilbud, relevant lovgivning, f.eks. skatteloven, bogføringsloven, osv.   

4. Videregivelser af kundedata

Virksomheden er ansvarlig for at de aktører, som den videregiver kunders persondata til, behandler data korrekt efter reglerne i Persondataforordningen. Hvis data videregives til private aktører, f.eks. revisorer, advokater, IT-virksomheder, der leverer den software, som virksomheden bruger til at behandle data med, eller som "hoster" virksomhedens data, mv., skal virksomheden indgå en databehandleraftale med disse aktører. 

Større lønbureauer, softwarevirksomheder, IT-virksomheder, der tilbyder data-hosting har ofte udarbejdet databehandleraftaler til deres kunder, som du kan rekvirere. Alternativt kan du bruge den skabelon som TEKNIQ har udarbejdet. I modul 9 lærer du, hvordan den bruges.

 

De vigtigste læringspunkter i modul 4

  • Registrering af persondata om kunder skal altid have et specifikt og lovligt formål. 
  • Registreringen skal være forankret i et lov- eller aftalemæssigt grundlag
  • Persondata om kunder videregives ikke altid. det afhænger bl.a. af, hvilke IT-systemer virksomheden anvender og hvordan data om kunderne opbevares
  • Virksomheden har initiativpligten til at indgå databehandleraftaler med private aktører, som den videregiver kundedata til, og/eller som behandler kundedata på virksomhedens vegne

TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.