Modul 5: Databehandlers rolle og ansvar

1. Juridiske og fysiske personer

Med Persondataforordningen følger to nye roller, "dataansvarlig" og "databehandler". Begge roller har forskellige ansvarsområder og udfører forskellige opgaver i forhold til behandlingen af persondata.

"Dataansvarlig" er den juridiske eller fysiske enhed eller person, som "ejer" data, og som dermed har det overordnede ansvar for, at data behandles korrekt og sikkert.   

"Databehandler" er den juridiske eller fysiske enhed eller person, der er udpeget af den dataansvarlige, og som på vegne af den dataansvarlige og efter instruks fra denne indsamler, opbevarer, bearbejder, og/eller videregiver data. 

2. Databehandleraftale

Som virksomhedsejer eller direktør, er du dataansvarlig. Dvs. at du har det overordnede ansvar for, at din virksomhed behandler de data I indsamler om kunder og medarbejdere korrekt og sikkert - og i overensstemmelse med Persondataforordningens regler.

Når din virksomhed videregiver persondata om medarbejdere eller kunder til private aktører, f.eks. revisorer, advokater, kreditvurderingsinstitutter, lønbureauer eller andre, som på jeres vegne og efter instruks fra jer opbevarer, behandler, bearbejder eller videregiver persondata, skal I tage initiativ til at lave en databehandleraftale.

Mange større, private aktører har lavet databehandleraftaler til deres kunder, som du kan rekvirere. Alternativt kan du bruge TEKNIQs skabelon, som du lærer mere om i modul 9.    

De vigtigste læringspunkter i modul 5

  • Dataansvarlig er den, der "ejer" data, og som kan beslutte hvordan og af hvem data skal bearbejdes
  • Databehandler er den, der på vegne af, og efter instruks fra den dataansvarlige indsamler, opbevarer, behandler, bearbejder eller videregiver data
  • Hvis data videregives til private aktører, skal den dataansvarlige, dvs. typisk virksomheden, som "ejer" data tage initiativ til at indgå en databehandleraftale med aktøren.

TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.