Modul 7: Andre forhold

1. Se på virksomhedens databehandling med kundernes eller medarbejdernes øjne

En god måde til at vurdere, om virksomheden behandler persondata korrekt og sikkert er ved at stille sig selv - som dataansvarlig - spørgsmålet: "Hvis du var kunde eller medarbejder her, hvordan ville du så have, at de data virksomheden har om dig blev behandlet?"  

2. Er der brug for ændringer i virksomhedens tekniske løsninger?

Arbejdet med implementering af Persondataforordningens regler er en god anledning til at gennemgå sikkerheden i de tekniske systemer og løsninger, som virksomheden bruger i databehandlingen. Det anbefales bl.a. at gennemgå virksomhedens regler for brug af virksomhedens IT-systemer, adgang til data, muligheden for krypteret transmission og lagring af data, risiko for virus og "hacking", back up af data, mv.        

3. Er der brug for organisatoriske ændringer?  

Persondataforordningens regler kan i princippet sidestilles med kvalitetsstyringen i KS/KLS - det er et krav at virksomheden dokumenterer at reglerne overholdes, og at niveauet fastholdes. 

I forbindelse med implementering af Persondataforordningens regler, bør virksomheden derfor etablere og kommunikere procedurer, forretningsgange og politikker for behandling af persondata i bl.a. IT-politik, personalehåndbøger, ansættelseskontrakter, mv.

 

De vigtigste læringspunkter i modul 7

  • Se måden virksomheden behandler persondata på med medarbejdernes og kundernes øjne - er det korrekt og sikkert?
  • Overvej, om der er behov for ændringer i virksomhedens (it-)tekniske systemer og løsninger
  • Overvej om der er brug for organisatoriske ændringer af f.eks. procedurer, forretningsgange og politikker

TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.