Modul 8: Huskeliste

Sørg for at du kommer rundt om alle nødvendige og relevante forhold i forbindelse med virksomhedens behandling af persondata. I videoen gennemgår Kim Koch en "huskeliste" som du kan bruge til at sikre, at alt er kortlagt og dokumenteret, og virksomheden er i mål.

De vigtigste læringspunkter i modul 8

  • Kortlæg alle de typer af persondata, som virksomheden behandler. Inddrag evt. medarbejdere fra forskellige funktioner/afdelinger, så du får alle data registreret. Du kender ikke nødvendigvis selv alle virksomhedens persondata
  • Lav en fortegnelse over virksomhedens databehandling, så du har dokumentationen i orden overfor Datatilsynet, og så virksomheden selv har det fulde overblik
  • Lav databehandlingsaftaler med private databehandlere, som du videregiver persondata til. Her kan du igen med fordel inddrage medarbejdere fra forskellige funktioner/afdelinger til at identificere dem. 
  • Rekvirér databehandlingsaftaler fra de virksomheder (databehandlere), der har lavet aftaler til deres kunder. Alternativt kan du med fordel bruge TEKNIQs skabelon
  • Informér personerne om registreringen - også når I registrerer kundernes eller medarbejdernes elektroniske "spor" på hjemmesiden eller i virksomhedens it-systemer 
  • Vær opmærksom på, om virksomheden behandler personfølsomme data, som kræver samtykke. Husk at også brug af billeder, indhentning og opbevaring af straffeattester, mv., kræver informeret samtykke
  • Tænk på, om der evt. er brug for ændringer i virksomhedens IT-politik, eller processer, forretningsgange eller politikker for at sikre at Persondataforordningens regler følges og fastholdes 
  • Husk at du/virksomheden er dataansvarlig. Det er derfor dit ansvar at virksomhedens behandling af persondata lever op til reglerne i Persondataforordningen

TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.