Industri, el- og vvs-teknisk

kursus-atex-eksplosionsfarligt-omraade
ATEX - Valg af udstyr til eksplosionsfarligt område

Har du brug for at kunne udvælge, installere og reparere udstyr i eksplosionsfarlige områder, så er dette kursus noget for dig.

Læs mere
udarbejdelse-atex-apv
Udarbejdelse af ATEX APV

Har jeres virksomhed områder med eksplosivatmosfære uden for procesanlægget? Så skal I udarbejde en ATEX APV.

Læs mere
Bygningsreglementet 2018

Kurset handler om de energiregler, som er trådt i kraft med det nye Bygningsreglement 2018.

Læs mere
Bygningsreglementets krav om funktionsafprøvning af varmeanlæg

Kurset fokuserer på hvordan du opfylder de krav, som gælder i bygningsreglementet.

Læs mere
Drifts- og vedligeholdsvejledninger

Kurset koncentrerer sig om bruger-, drifts- og vedligeholdsvejledninger som altid skal afleveres i forbindelse med en entreprise.

Læs mere
Kursus el på maskiner
El på maskiner

Kurset gennemgår de relevante krav til installationspraksis på maskiner ud fra gældende direktiver og standarder, med drøftelse af deltagernes egne erfaringer.

Læs mere
Vedligehold og udvidelse af eksisterende installationer

Kurset handler om hvilke regler der gælder, når nye installationer møder de gamle.

Læs mere
ce mærkning
Introduktion til CE-mærkning af maskiner

Er du i tvivl om hvad og hvordan der skal CE-mærkes når vi taler om maskiner, så er dette kursus noget for dig.

Læs mere
CE-mærkning af bygningsautomatik
CE-mærkning af bygningsautomatik

På dette kursus lærer du at afgøre, hvad der skal CE-mærkes, hvornår - og efter hvilke regelsæt, når det drejer sig om bygningsautomatik.

Læs mere
CE mærkning af maskiner og anlæg
CE-mærkning af maskiner og anlæg

På dette kursus får du et rigtigt godt kendskab til regelgrundlaget for indretning af maskiner og CE-mærkning

Læs mere
Regler for elektriske installationer

Efter 1.juli 2019 er reglerne for udførelse af elinstallationer ændret. I praksis betyder det, at elinstallationer ikke længere skal udføres efter nationale bekendtgørelser men efter fælleseuropæiske standarder.

Læs mere
Effektiv mængdeberegning med BIM

På dette kursus lærer du de grundlæggende metoder til mængdeberegning med afsæt i 3D.

Læs mere
Elektriske installationer i særlige områder

Efter 1. juli 2019 er reglerne for udførelse af elinstallationer ændret. I praksis betyder det, at elinstallationer ikke længere skal udføres efter nationale bekendtgørelser men efter fælleseuropæiske standarder.

Læs mere
Lær at håndtere rådgivers 3D materiale

Mange entreprenører oplever i dag udfordringer med at håndtere det digitale 3D-materiale, som de modtager fra rådgiver

Læs mere
Dimensionering og udførelse af elektriske installationer

På dette kursus gennemgås hvordan dimensionering og udførelse af elektriske installationer skal gøres i henhold til standarderne i DS/HD 60364-serien.

Læs mere
Verifikation
Verifikation - eftersyn, afprøvning og rapportering

Efter 1.juli 2019 er reglerne for udførelse af elinstallationer ændret. I praksis betyder det, at elinstallationer ikke længere skal udføres efter nationale bekendtgørelser men efter fælleseuropæiske standarder.

Læs mere

TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.