Bygningsreglementets krav om funktionsafprøvning af varmeanlæg

Kurset fokuserer på hvordan du opfylder de krav, som gælder i bygningsreglementet.

Den 1. juli 2017 indførtes nye krav i bygningsreglementet om funktionsafprøvning af bl.a. varmeanlæg.
På dette kurset fokuserer vi på hvordan du opfylder de nye krav.

De nye krav er en skærpelse af de allerede eksisterende krav til eftervisning af installationers ydeevne i de pågældende standarder for varmeanlæg. Bygningsreglementets krav gælder ved nybyggeri, men også for eksisterende byggeri, hvor der udføres ændringer, der har betydning for bygningsreglementets bestemmelser.

På dette kursus gennemgår vi de krav, der er til funktionsafprøvning af varmeanlæg. Vi gennemgår den teoretiske del i undervisningslokalet og den praktiske del med hands-on i vores laboratorier.

Hvem bør deltage

Kurset henvender sig til ledere og medarbejdere, som varetager bygningsreglementets krav om funktionsafprøvning.

Kursusindhold

  • Teori i forbindelse med funktionsafprøvning af vandbaserede varmeanlæg
  • Praktik i forbindelse med funktionsafprøvning af vandbaserede varmeanlæg

Form

Kurset vil bestå af klasseundervisning og praktiske opgaver med efterfølgende snak.

Kalender

Der er pt. ingen arrangementer i kalenderen.

Kontakt TEKNIQ

Har du spørgsmål? Kontakt os!

TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.