Drifts- og vedligeholdsvejledninger

Kurset koncentrerer sig om bruger-, drifts- og vedligeholdsvejledninger som altid skal afleveres i forbindelse med en entreprise.

Bruger-, drifts- og vedligeholdsvejledninger skal altid afleveres i forbindelse med en entreprisee.
Dette er et krav i Bygningsreglementet.

Kurset koncentrerer sig om at sikre den rette kommunikation til brugere og driftspersonale, samt at se muligheder i at indgå i en fremtidig serviceaftale om de punkter som kræver særligt indgreb eller som kunden gerne vil købe sig til.

På kurset gennemgås de enkelt komponenter i et typisk VVS-anlæg og det der bringes i et DV dokument samt hvad der er mest oplagt at VVS'eren hjælper med i en serviceaftale.

På kurset gennemgås de vejledninger og skabeloner som stilles til rådighed af visse leverandører - samt skabeloner specielt udviklet til kurset.

Hvem bør deltage

Kurset henvender sig til ledere og medarbejdere, som varetager etablering af Bruger-, drifts- og vedligeholdsvejledninger.

Kursusindhold

Skabeloner og emner:

  • Rørledninger og gennemføringer
  • Vandanlæg, Varmtvandsproduktion, Afkalkning
  • Varmeanlæg incl. radiatoranlæg, gulvvarme etc.
  • Trykekspansion, vandpåfyldning og af/udluftere. Hovedfordelingsdiagram, Blandeanlæg
  • Pumper, regulatorer, Automatik
  • Reguleringsventiler og deres placering
  • Sanitet og armaturer
  • Hoved- og bimålere

Form

Kurset vil bestå af klasseundervisning, gennemgang på vvs-tavler og gruppeopgaver med efterfølgende snak.


Kalender

Der er pt. ingen arrangementer i kalenderen.

Kontakt TEKNIQ

Har du spørgsmål? Kontakt os!

TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.