Udarbejdelse af ATEX APV

Har jeres virksomhed områder med eksplosivatmosfære uden for procesanlægget? Så skal I udarbejde en ATEX APV.

Arbejdstilsynet har udarbejdet en vejledning i udarbejdelse af ATEX APV. Med udgangspunkt i denne vejledning vil vi med noget teori, eksempler og øvelser udarbejde en øvelse ATEX APV.  Vi kommer også ind på eksplosionsforebyggelse og zoneklassifikation. 

Hvem bør deltage?

Kurset er for dig som er virksomhedens ATEX ansvarlige og skal til at udarbejde jeres ATEX APV eller opdatere den eksisterende (hvert 3. år).

Kursusindhold

  • Grundlæggende teori om eksplosioner (gas/støv)
  • Zoneklassifikation
  • Udarbejdelse af ATEX APV
  • Arbejde i zoneklassificeret område

Form

Kurset kombinerer gennemgang af regler med drøftelser af konkrete eksempler ud fra deltagernes egne erfaringer, samt øvelser.

Kalender

Der er pt. ingen arrangementer i kalenderen.

Kontakt TEKNIQ

Har du spørgsmål? Kontakt os!

TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.