Verifikation - eftersyn, afprøvning og rapportering

Efter 1. juli 2019 er reglerne for udførelse af elinstallationer ændret. I praksis betyder det, at elinstallationer ikke længere skal udføres efter nationale bekendtgørelser men efter fælleseuropæiske standarder.

Dette kursus henvender sig til alle, der skal udføre verifikation i forbindelse med idriftsættelse af nye elinstallationer eller efter ændringer på eksisterende elinstallationer.

Hvem bør deltage?

Ledere og medarbejdere som ønsker at få kendskab til de nye krav til verifikation og hvordan afvigelser håndteres. Deltagelse forudsætter godt kendskab til reglerne for elektriske installationer.

Kursusindhold

  • Gennemgang af El-Sikkerhedsloven
  • Bekendtgørelsen for elektriske installationer: BEK 1082
  • Standarden DS/HD 60364-6 Verifikation
  • Gennemgang af standardens krav til eftersyn og afprøvning
  • Gennemgang af krav til rapportering
  • Arbejde på eller nærved elektriske installationer DS/EN 50110
  • Indberetning af elektriske installationer på virk.dk

Form

Kurset kombinerer gennemgang af regler med drøftelser af konkrete eksempler ud fra deltagernes egne erfaringer.

Kalender

Der er pt. ingen arrangementer i kalenderen.

Kontakt TEKNIQ

Har du spørgsmål? Kontakt os!

TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.