Forhandlingsteknik – At opnå den bedste pris og aftale – med stærke relationer

Når der forhandles, er det ikke kun et spørgsmål om at have styr på forhandlingens faser og teknikker, men lige så meget om den personlige tilgang og adfærd.

På dette kursus indøves forhandlingens elementer gennem cases og træning med afsæt i egne arbejdsopgaver og udfordringer. Med den opnåede fortrolighed i teknikkerne sættes individuelt fokus på adfærd, strategier og kommunikation, så den enkelte kursist er bevidst om egne styrker og svagheder – og ikke mindst handlemuligheder i forhandlingsforløbet.

En forhandling handler ikke bare om at vinde eller tabe – men om at opbygge stærke relationer og om muligt fremtidigt samarbejde. Derfor er det gode forhandlingsresultat det, hvor alle oplever stor tilfredshed. På kurset sættes derfor også fokus på kort- og langsigtede mål, ligesom deltagernes evne til at sætte sig i andres sted trænes.

Hvem bør deltage?

Kurset henvender sig til ledere på alle niveauer der varetager forhandlinger.

Kursusindhold

 • Krav til god mødeledelse, ”at have styr på mødets udvikling”
 • Forhandlingens 8 faser
 • Teknikker og træning i de vigtigste faser i forhandlinger
 • Den rette forberedelse, hvad kan og vil jeg opnå?
 • Forhandlingsstrategien
 • Grundregler for god forhandlingsadfærd
 • Vigtige men oprettelige faldgrupper
 • Hvordan opnås enighed
 • Konkrete virkelighedsnære forhandlingscases med evaluering
 • At skifte position
 • Egen forhandlingsadfærd og personlig handlingsplan

Form

Kurset er en blanding af instruktøroplæg, cases, gruppeøvelser og -diskussioner.

Kalender

Der er pt. ingen arrangementer i kalenderen.

Kontakt TEKNIQ

Har du spørgsmål? Kontakt os!

TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.