Ejerlederuddannelsen

Rollen som ejerleder i det 21. århundrede er et krævende job i spændingsfeltet mellem udvikling af virksomheden via mål og planer, imødekommelse af kundernes forventninger og prioritering af virksomhedens ressourcer.

Et job, hvor kravene til ledelsesindsatsen stiger i takt med virksomhedernes øgede behov for hurtig tilpasning, målrettet udvikling og høj produktivitet.

Nøglen til at styrke virksomhedens konkurrenceevne og imødegå morgendagens udfordringer er først og fremmest lederskab. Hvor man som leder formår at gøre virksomhedens styrker til omdrejningspunktet for virksomhedens værdiskabelse – med afsæt i kunderne og deres behov. Hvor man i en afbalanceret tilgang til god personale- og forretningsledelse får det bedste ud af sine medarbejdere i den fælles målrettede indsats for at omsætte markedsmulighederne til lønsomme resultater.

Hvem bør deltage?

Ejere af mindre og mellemstore virksomheder, der har minimum tre års erfaring som ejer og leder.

Uddannelsens indhold

Uddannelsen er tilrettelagt som et ambitiøst og integreret udviklingsforløb, der med afsæt i ejerlederens centrale udfordringer går tæt på for at skabe bedre resultater. Vi tager afsæt i de mest anerkendte ledelsesmetoder - og integrerer specialudviklede koncepter målrettet de forretningsbetingelser, der er for el-, vvs- og ventilationsbranchen.

Over uddannelsens 6 moduler arbejder vi med at udvikle en ledelsesindsats, der opbygger et forstærket samspil mellem kundernes behov, virksomhedens processer og medarbejdernes kompetencer. Uddannelsen starter med en 24-timers opgave, hvor den enkelte bliver udfordret. En praktisk oplevelse af den personlige lederadfærd, der fungerer som referenceramme for det videre arbejde med udvikling af egen lederrolle og -indsats. Igennem de øvrige moduler arbejdes der med de centrale perspektiver for ejerlederen i relation til individuelle behov og ønsker.

For at sikre det bedste grundlag for denne udvikling arbejder deltagerne under uddannelsen med analyse af egen forretning og udarbejder eget lederportræt og –kompas. Ud fra dette tilrettelægges et målrettet udviklingsforløb for både forretning og deltager.

Deltagerne arbejder gennem uddannelsen desuden med eget udviklingsprojekt for ledelse, strategi og eksekvering. Dette individuelle forløb på tværs af alle moduler, hvor formået er at sikre forankring af det lærte i virksomhedens hverdag. Det afsluttes med en konkret opgave med fokus på deltagernes personlige ledelse i relation til virksomhedens strategi og eksekvering af strategien. Alle underviserne er sparringspartnere både under og mellem modulerne. Der er en afsluttende udviklings- og implementeringssamtale ca. 2 måneder efter endt uddannelse.

» Modul 1: Lederskab
» Modul 2: Økonomi
» Modul 3: Kundeorientering og strategi
» Modul 4: Organisationsforståelse og forandringsledelse
» Modul 5: Personaleledelse, krise- og konflikthåndtering
» Modul 6: Virksomhedens kommunikation

Form

På de 6 moduler á 3 og 2 dage kombineres undervisning, træning og erfaringsudveksling med fokus på aktiv involvering og praktisk læring. Indholdet er tilrettelagt med vægt på variation i arbejdsformen og med afsæt i deltagernes egen dagligdag og behov. Formen er inspirerende og udfordrende med konkrete oplæg på ledelsesmetoder og -redskaber i en nærværende dialog, hvor udbyttet er i centrum.

Uddannelsen afvikles for det væsentligste sammen med Afdelingslederuddannelsen, men med særlige forløb, hvor der er forskelle mellem det at indgå i en større organisation og det at drive sin egen virksomhed. Dette er valgt for at skabe en større dialog og kontakt på tværs i branchen samtidig med, at mange af de forhold, man som moderne leder stilles over for, er de samme, når man driver forretning. Samtidig vil det at have netværk på tværs af virksomhedstyper have værdi for den enkelte deltager, uanset om man er mester eller ansat leder.

Deltagerens udbytte

Målet for uddannelsen er at styrke ejerlederen i at løfte en balanceret faglig og professionel ledelsesindsats. En ledelsesindsats, der optimerer virksomhedens performance på en bæredygtig og langtidsholdbar måde. Deltageren får således en uddannelse, der ikke kun udvikler egne lederevner og personen bag, men som også har fokus på udvikling af forretningen som helhed. Herunder:

» styrket i at optimere egen virksomhed med afsæt i kundernes behov
» styrket som person og leder gennem stærkere selvindsigt, autenticitet og gennemslagskraft
» styrket i udvikling af egen afdeling med afsæt i kundebehov og ressourceudnyttelse
» styrket i egen forretningsmæssige indsigt og ledelsesmæssige indsats
» styrket i egen værdibaseret og målorienteret personaleledelse

Hør hvad andre fortæller

Martin Østergaard, medejer i ENCO EL
 

Nick Jepsen, direktør i Anderup NTECH:

Kalender

22-09-2021
Ejerlederuddannelsen - (6 moduler)

Pris

MEDLEMSPRIS: KR. 58.700,-
Pris for ikke-medlemmer (+ 10%) kr. 64.570,-

I prisen er almindelig forplejning, drikkevarer og overnatning inkluderet.

Flemming Nielsen

Flemming Nielsen

Chefkonsulent

fni@tekniq.dk

7742 4234

Kontakt TEKNIQ

Har du spørgsmål? Kontakt os!

TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.