Entrepriselederuddannelsen

– den operationelle projektlederuddannelse

Entrepriseopgaverne er under stigende pres og skal løftes inden for nogle meget skarpe rammer – juridisk, økonomisk og akkordmæssigt – og ”manglende takt i paraden” fra de andre fag kræver konstant justering og tilpasning. 

Dette stiller store krav til dynamisk planlægning, præcis styring og engageret ledelse for at kunne omsætte det kalkulerede dækningsbidrag til flotte økonomiske resultater. Kompetent projektledelse er således en afgørende faktor.

Hvem bør deltage?

Overmontører og projektledere, der udøver ledelsesfunktionen i entrepriser op til ca. kr. 15 mio.

Form

På de 6 moduler á 2 dage kombineres undervisning, træning, e-læring og erfaringsudveksling med fokus på aktiv involvering og praktisk læring. Indholdet er tilrettelagt med vægt på variation i arbejdsformen og med afsæt i deltagernes egen dagligdag og behov. Formen er inspirerende og udfordrende med konkrete oplæg på ledelsesmetoder og -redskaber i en nærværende dialog, hvor udbyttet er i centrum. Der indgår hjemmearbejde som en integreret del af uddannelsen.

Uddannelsens indhold

Uddannelsen er tilrettelagt som et ambitiøst udviklingsforløb for entrepriseledere og tilbyder en sammenhængende tilgang til projektledelse. Vi tager udgangspunkt i de mest anerkendte og gennemtestede arbejdsmetoder inden for pentrepriseledelse - og arbejder på uddannelsen med specialudviklede koncepter målrettet de arbejdsbetingelser, der er for el- og vvs-branchen. 

Uddannelsens 6 moduler følger udførelsen af et entrepriseprojekt fra start til slut. Vi går i dybden med planlægning, styring og ledelse af entrepriser og det krævede samspil herimellem. I forløbet er der to individuelle sparringssamtaler: en på egen personprofil og en på eget optimeringsprojekt. Uddannelsen afsluttes med præsentation og feedback på eget optimeringsprojekt.

Modul 1: Dig som leder
Modul 2: Projektgranskning
Modul 3: Regler og rammer - e-læringsmoduler
Modul 3a: Sparringssamtaler
Modul 4: Udførsel af projekt
Modul 5: Ledelsesværkstedet
Modul 6: Projektoptimering

Deltagerens udbytte:

» Styrket i projektgranskning og risikostyring
» Styrket i planlægning og styring
» Styrket i kommunikation og samarbejde
» Styrket i entrepriseret og forhandling
» Styrket i indgåelse af akkordaftaler eller lokalforhandlinger
» Styrket i projektøkonomi og bemandingsplanlægning
» Styrket i håndtering af konflikter og uventede situationer
» Styrket i lederrollen – personen, ansvaret, lederskabet

Varighed

Uddannelsen består af i alt 12 dages undervisning fordelt på 5 moduler á to dages internat, to dages e-læringsmodul, samt to individuelle sparringssamtaler. Alle todages moduler afvikles fra første dag kl. 9.00 til anden dag kl. 16.00. Der indgår aftenarbejde i form af forberedelse til næste undervisningsdag.


Kalender

Der er pt. ingen arrangementer i kalenderen.

Pris

MEDLEMSPRIS: KR. 39.800,-
Pris for ikke-medlemmer (+ 10%) kr. 43.780,-

I prisen er almindelig forplejning, drikkevarer og overnatning inkluderet.

Flemming Nielsen

Flemming Nielsen

Chefkonsulent

fni@tekniq.dk

7742 4234

TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.