Flemming Nielsen

Flemming Nielsen

Chefkonsulent

fni@tekniq.dk

6317 3383

Servicelederuddannelsen

Kundeværdi bør stå højt på dagsordenen i installationsvirksomhederne, og god serviceledelse er et afgørende element.

Hvis ikke virksomhedens servicemontører hver dag evner at indfri kundernes forventninger og som en del af dette lever op til deres krav om, hvordan vi løser vore installationsopgaver, og hvordan vi vejleder kunderne, er håbet om trofaste kunder uden for rækkevidde.

Virksomhedernes evne til, med præcision og effektivitet, at skabe denne gode kundeoplevelse gennem det løbende servicearbejde, kan derfor kun anses som et afgørende konkurrenceparameter, hvor servicelederrollen er et centralt omdrejningspunkt for at lykkes.

Hvem bør deltage?

Serviceledere, overmontører for servicesvende, arbejdsledere og personaleledere med mere end 1 års ledelsesansvar.

Uddannelsens indhold

Dette er en målrettet uddannelse, der kommer hele vejen rundt. Servicelederuddannelsen tager afsæt i servicelederens udfordringer med et udviklingsforløb, der ikke kun udvikler lederevner, men også klæder lederen på ift. de centrale faglige ledelsesopgaver. Deltagerne skal forvente hjemmearbejde mellem modulerne, og der arbejdes med personlige projekter, som kan anvendes direkte i det daglige arbejde.

» Modul 1: Kunden i centrum
» Modul 2: Fokus på ledelse
» Modul 3: Planlægning og kommunikation
» Modul 4: Forandring, team og jura
» Modul 5: Kontrakter og ledelse i praksis

Form

På de 5 moduler á 2 dage kombineres undervisning, træning og erfaringsudveksling med fokus på aktiv involvering og praktisk læring. Indholdet er tilrettelagt med vægt på variation i arbejdsformen og med afsæt i deltagernes egen dagligdag og behov. Formen er inspirerende og udfordrende med konkrete oplæg på ledelsesmetoder og -redskaber i en nærværende dialog, hvor udbyttet er i centrum.

Deltagerens udbytte

» styrket bevidsthed om egne lederevner - personlighed og lederstil
» styrket inden for værdibaseret målorienteret lederskab
» styrket inden for udvikling og drift af god kundeorienteret service
» styrket inden for planlægning, styring og kontrol af tid og opgaver
» styrket i formidling – herunder møde- og distanceledelse
» styrket inden for arbejdsmarkedslovgivning


Senest opdateret 26-08-2020

TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.