Webinar om den nye ferielov

Se eller gense webinaret om den nye ferielov, som blev afholdet torsdag den 25. juni 2020 kl. 14.00

Den 1. september 2020 træder den nye ferielov i kraft i fuldt omfang. Vi er allerede i gang med overgangsordningen, og med dette webinar får du mulighed for at få et godt overblik over den nye ferielov.

Vi gennemgår de ændringer, der sker i ferieloven, når vi skifter fra den gamle til den nye, og hvilke regler der fastholdes. Desuden gennemgår vi reglerne for deponering af feriepenge samt de spørgsmål, der er blevet sendt ind undervejs.

Samtidig får du en grundig gennemgang af den nye ferielov og de typiske faldgruber.

Se webinaret her:


Opfølgende svar på spørgsmål fra webinaret her:

Betaling af sygeferiegodtgørelse for ansatte, der har fået en § 56-aftale:

Den sygemeldte § 56-ansatte skal have beregnet sygeferiegodtgørelse, og beregningsgrundlaget er som udgangspunkt de seneste 4 uger før fraværet, med mindre overenskomsten bestemmer noget andet. Derfor er det meget vigtigt at undersøge den konkrete overenskomst.  

Fondsferiedage:

TEKNIQ Arbejdsgiverne kan oplyse, at overgangsåret giver en særlig problemstilling for nyansatte (og de der vender tilbage til arbejdsmarkedet), der ikke allerede har optjent ferie eller når at optjene ferie inden det forkortede ferieår. For at løse dette er der for visse medarbejdere adgang til nogle særlige fondsferiedage. Dette vedrører kun medarbejdere, som alene har haft ansættelse fra 1. september til 31. december 2019. 

Det er medarbejderen selv, der skal søge om fondsferiedage hos den nye fond. Medarbejderen skal som minimum have optjent ferie i perioden 1. september 2019 - 31. december 2019. 

Ansættelse pr. 1. juli 2020:

Hvis virksomheden ansætter en medarbejder den 1. juli 2020, så har den pågældende ikke optjent ferie hos virksomheden. Fremtil den 31. august kan den pågældende derfor ikke afholde ferie med betaling fra virksomheden. Den ferie, der optjenes frem til den 31. august, skal indefryses. Pr. 1. september 2020 begynder den pågældende at optjene ret til samtidighedsferie hos virksomheden, hvor den nye ferielov jo træder i kraft.


Se også TEKNIQ Arbejdsgivernes animationsfilm om betydningen af den nye ferielov (husk lyd)


Senest opdateret 03-07-2020

Downloads

Download præsentationen fra webinaret ved at klikke på billedet.

Præsentation

den-nye-ferielov

Grafisk overblik 

Print ud og hæng op i frokoststuen.

den-nye-ferielov-forklaret

Kontakt TEKNIQ

Arbejdsmarkeds-afdelingen

tekniq@tekniq.dk

4343 6000

Rikke Schjødt Christensen

Juridisk konsulent

rch@tekniq.dk

7741 1561

TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.