ÅRHUS BLIKKENSLAGERI A/S i Hasselager

Medlem: Aktivt virksomhedsmedlem i TEKNIQ Arbejdsgiverne
Kontakt
Ved Milepælen 3, 8361 Hasselager
Phone
Tlf. +45 86299777
Email
aarhusblik@gmail.com
CVR Number
CVR. nr. 21755230
Autorisationer
VDVA VVS delautorisation