City El-Service a/s i Brønshøj

Medlem: Aktivt virksomhedsmedlem i TEKNIQ Arbejdsgiverne
Kontakt
Frederikssundsvej 119I, 2700 Brønshøj
Phone
Tlf. +45 38890660
Email
jpe@cityelservice.dk
CVR Number
CVR. nr. 15350334
Autorisationer
EFUL EL autorisation