Dansk El Entreprise A/S i København Ø

Medlem: Aktivt virksomhedsmedlem i TEKNIQ Arbejdsgiverne
Kontakt
Korsørgade 19, 2100 København Ø
Phone
Tlf. +45 40627934
Email
robert@danskelentreprise.dk
CVR Number
CVR. nr. 33074093
Autorisationer
EFUL EL autorisation