Dansk El Service A/S i København Ø

Medlem: Aktivt virksomhedsmedlem i TEKNIQ Arbejdsgiverne
Kontakt
Korsørgade 19, 2100 København Ø
Phone
Tlf. +45 35261616
Email
eva@danskelservice.dk
CVR Number
CVR. nr. 28676778
Autorisationer
EFUL EL autorisation