DKTV A/S (tidligere Dansk Kabel TV A/S) i København SV

Medlem: Aktivt virksomhedsmedlem i TEKNIQ Arbejdsgiverne
Kontakt
Teglholmsgade 1, 2450 København SV
Phone
Tlf. +45 43324700
Email
hr@danskkabeltv.dk
CVR Number
CVR. nr. 17981684
Autorisationer
EFUL EL autorisation