H.P. CHRISTENSEN & CHR. BERG A/S i Frederiksberg

Medlem: Aktivt virksomhedsmedlem i TEKNIQ Arbejdsgiverne
Kontakt
Kong Georgs Vej 17, 2000 Frederiksberg
Phone
Tlf. +45 38866107
Email
vvs@christensen-berg.dk
CVR Number
CVR. nr. 46032616
Autorisationer
VFUL VVS autorisation