HENNING JENSEN. KØGE A/S i Køge

Medlem: Aktivt virksomhedsmedlem i TEKNIQ Arbejdsgiverne
Kontakt
Høgevej 5, 4600 Køge
Phone
Tlf. +45 56651350
Email
hjensen@hjensen.dk
CVR Number
CVR. nr. 24608212
Autorisationer
EFUL EL autorisation