HERLUF JØRGENSEN A/S. INSTALLATIONSFIRMA i Padborg

Medlem: Aktivt virksomhedsmedlem i TEKNIQ Arbejdsgiverne
Kontakt
Jernbanegade 11, 6330 Padborg
Phone
Tlf. +45 74671078
Email
jan@hjas.dk
CVR Number
CVR. nr. 15110996
Autorisationer
EFUL EL autorisation