Hurup Elværk A.m.b.a. i Hurup Thy

Medlem: Aktivt virksomhedsmedlem i TEKNIQ Arbejdsgiverne
Kontakt
Bryggerivej 10, 7760 Hurup Thy
Phone
Tlf. +45 97951522
Email
post@energi-hurup.dk
CVR Number
CVR. nr. 41919418
Autorisationer
EFUL EL autorisation