KYLLINGS EL- OG INDUSTRIAUTOMATION A/S i Kjellerup

Medlem: Aktivt virksomhedsmedlem i TEKNIQ Arbejdsgiverne
Kontakt
Gl Dalsgårdvej 2, 8620 Kjellerup
Phone
Tlf. +45 86886171
Email
kylling@kyllings-elservice.dk
CVR Number
CVR. nr. 28846495
Autorisationer
EFUL EL autorisation