Poul Christensen A/S København NV i København NV

Medlem: Aktivt virksomhedsmedlem i TEKNIQ Arbejdsgiverne
Kontakt
Rentemestervej 64, 2400 København NV
Phone
Tlf. +45 38118870
Email
ds@pcvvs.dk
CVR Number
CVR. nr. 25878167
Autorisationer
VFUL VVS autorisation