Slagelse VVS og CO ApS i Slagelse

Medlem: Aktivt virksomhedsmedlem i TEKNIQ Arbejdsgiverne
Kontakt
Sverigesvej 5, 4200 Slagelse
Phone
Tlf. +45 40635588
Email
post@slagelsevvsogco.dk
CVR Number
CVR. nr. 33061013
Autorisationer
VDKX VVS kompetent virksomhed på særligt område
VFUL VVS autorisation