Regionale råd

TEKNIQ-rådene 2018

TEKNIQ Arbejdsgiverne har nedsat fem regionale råd - ét i hver region.

Formål

De regionale råd har til opgave, på vegne af TEKNIQ Arbejdsgivernes bestyrelse, at bidrage til at styrke installationsbranchens synlighed samt politisk interessevaretagelse regionalt/lokalt.

Opgaver

  • Opinionsdanner i lokale og regionale medier i forhold til lokale spørgsmål, fx infrastrukturproblemer, affaldsbortskaffelsesgebyrer, kommunens håndtering af udbud og licitationer og dårlig kvalitet på erhvervsskolen.
  • Koordination og samarbejde med øvrige erhvervsorganisationer, hvor dette vil være hensigtsmæssigt for at styrke Installatørernes interesser.
  • Skabe synlighed og evt. gennemføre aktiviteter, der styrker branchens image og fremmer branchens muligheder for at rekruttere kvalificeret arbejdskraft, herunder lærlinge.
  • Deltage som aktive medspillere og ambassadører, samt tage opgaver på sig, der ligger i forlængelse af bestyrelsens handlingsplaner, fx på det energipolitiske område.

Samarbejdet i de regionale råd kan konkret tage udgangspunkt i interessevaretagelse, erfaringsudveksling og diskussioner – inden for det erhvervspolitiske, arbejdsmarkedspolitiske og uddannelsespolitiske område, forhold af betydning for virksomhedernes konkurrence, udvikling og drift samt spørgsmål som kommunens udliciteringspolitik, indkøbspolitik, vedligeholdelse af kommunale bygninger (udbud og serviceaftaler) samt energispareområdet m.v.


Senest opdateret 19-09-2019

TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.