Nicolai Siegumfeldt

Nicolai Siegumfeldt

Chefkonsulent

nsi@tekniq.dk

7742 4230

6167 8387

Hvem er TEKNIQ

TEKNIQ er arbejdsgiver- og erhvervsorganisation for installationsbranchen og en del af Dansk Arbejdsgiverforening. Her er vi den fjerdestørste organisation og den næststørste aktør i byggebranchen.

TEKNIQ forhandler overenskomster og har et godt samarbejde med lønmodtagerorganisationerne. Men også på andre områder, der kan få betydning for medlemmernes hverdag, er TEKNIQ repræsenteret. Helt præcist er TEKNIQ repræsenteret i 192 store og små, lokale, nationale eller internationale råd og udvalg, der spænder vidt både emnemæssigt og geografisk. 

Kort sagt: TEKNIQ sidder med ved bordet i rigtig mange sammenhænge, og organisationen bliver helt naturligt inddraget de steder, hvor vi i kraft af vores viden om overordnede virksomhedsforhold og specifikke tekniske installationsforhold kan bidrage med synspunkter og holdninger.

Medlemmer af TEKNIQ kan i sekretariatet få råd og vejledning om alt fra barsels- og ferieregler til kvalitetsledelsessystemer. TEKNIQ tilbyder også en række kurser og efteruddannelser for en branche i udvikling.

TEKNIQs medlemmer

TEKNIQ repræsenterer cirka 2.800 tekniske installationsvirksomheder inden for el- og vvs-branchen (1.100 vvs-virksomheder og 1.700 elinstallationsvirksomheder). Installationsbranchen beskæftiger 45.000 medarbejdere – heraf er 5.500 lærlinge. Branchens samlede årlige omsætning beløber sig til cirka 50 mia. kr.

Medlemmerne beskæftiger sig med tekniske installationer. Det gælder både traditionelle områder inden for el, vand og varme og andre områder som intelligente bygningsinstallationer (IBI), indeklima og ventilation, telekommunikation, automatisering, sikring og overvågning, sprinkling, tag- og facadearbejde, energieffektivisering samt vedvarende energi.

TEKNIQs opbygning

TEKNIQ ledes af en bestyrelse, der vælges af medlemmerne via elektronisk urafstemning. Den daglige drift står sekretariatet for. I TEKNIQs sekretariat kan medlemmer, medier og myndigheder finde svar og modspil i forbindelse med spørgsmål, der ligger inden for vores kerneområder. TEKNIQ har cirka 60 medarbejdere placeret i Glostrup.

TEKNIQ har 31 lokale kredsforeninger.

Medlemmerne af TEKNIQ har yderligere mulighed for at være medlem af en faglig interessegruppe eller -forening.


Senest opdateret 18-02-2019

TEKNIQ er den eneste organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.