Niels Jørgen Hansen

Niels Jørgen Hansen

Adm. direktør

njh@tekniq.dk

7742 4232

4074 4360

Idégrundlag og strategiske pejlemærker

TEKNIQ er arbejdsgiver- og erhvervsorganisation for installationsvirksomheder og andre virksomheder, der udformer og servicerer tekniske anlæg og systemer.

Idégrundlag

TEKNIQ er en fokuseret branche- og arbejdsgiverorganisation, der fremmer installationsvirksomheders udvikling gennem målrettet interessevaretagelse, fokuseret medlemsservice og fremsynede udviklingsaktiviteter.

Det kræver, at TEKNIQ:

  • Er tæt på medlemmerne. Organisationens arbejde er forankret i branchen.
  • Har tilstrækkelig kompetence, der hele tiden skal udvikles. Man kan tro på TEKNIQs råd og argumenter.
  • Repræsenterer langt den største del af installationsbranchen, og er et samlingspunkt for alle installationsvirksomheder.
  • Er konstruktiv. TEKNIQ søger løsninger og er fremsynet.

Strategiske pejlemærker

Frem mod 2025 vil TEKNIQ arbejde med følgende strategiske indsatsområder:

Kvalificeret arbejdskraft

Branchen skal sikres adgang til flere medarbejdere med de relevante kvalifikationer.

Dynamiske overenskomster

TEKNIQs overenskomster skal udvikles, så de enkelte virksomheder kan udvikle deres produktivitet, konkurrenceevne og muligheder for at tiltrække og fastholde medarbejdere. Samarbejdet mellem virksomhed og medarbejdere skal styrkes.

Styrket rolle

Installationsvirksomheden skal være slutkundens primære samarbejdspartner ift. tekniske installationer og energieffektivisering. Det gælder ift. rådgivning, design, installation, indregulering og service.

Gode rammer for at drive installationsvirksomhed

I en periode med stigende regulering skal relevant lovgivning og tekniske regler udformes under hensyntagen til installationsvirksomheders behov og forhold.

Branche i udvikling

Det skal være lettere og overskueligt for de enkelte virksomheder at forberede sig på nye muligheder og vilkår.

Foreningsfællesskab

Foreningsarbejdet skal udvikles i en periode, hvor medlemmers interesser herfor bliver mere varierede. TEKNIQ skal være tæt på medlemmerne, så organisationens arbejde er forankret i – og i overensstemmelse med – medlemmernes behov.Senest opdateret 18-02-2019

TEKNIQ er den eneste organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.