TEKNIQ EL Thy-Mors-Salling

Stærke kredsforeninger er en vigtig del af TEKNIQ. Derfor er jeg glad for at kunne byde velkommen til TEKNIQ EL Thy-Mors-Salling. Selvom aktivitetsniveauet i branchen er højt og tilbuddene mange, håber bestyrelsen på medlemmernes opbakning til de fremtidige aktiviteter. Man er altid velkommen til at sende et forslag til bestyrelsen.

Steen Kjærgaard Pedersen
FormandTEKNIQ EL Thy-Mors-Salling dækker medlemmer fra Thisted, Morsø og Skive kommuner.


Senest opdateret 04-05-2017

Steen Kjærgaard Pedersen

Steen Kjærgaard Pedersen

Formand

skp@skp-el.dk

9756 8500


Jane Fischer

Jane Fischer

Sekretariatschef

Ankenævnet for Tekniske installationer

 

TEKNIQ er den eneste organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.